Tips voor de praktijk

Tips voor de praktijk

Innovatie versterken in je team of organisatie begint bij ontdekken hoe jij je creatieve intuïtie bewuster kunt benutten.

Routine kweken
We hebben een aantal tips voor je samengesteld en nodigen je uit om er enkelen uit te kiezen en daar drie maanden actief mee aan de slag te gaan. Deze periode geeft de kans de nieuwe gewoonten onderdeel te maken van je dagelijkse routine en het resultaat ervan te kunnen beoordelen.

Drie categorieën
De tips zijn onderverdeel in drie categorieën:

  1. Eenvoudige tips om meer gebruik te maken van onbewuste informatie die je krijgt gedurende de nacht.
  2. Simpele tips op creatief en innovatief te blijven in de drukte gedurende de dag.
  3. Creatieve werkvormen, die je met enige voorbereiding ook met een groep/team kunt inzetten.

Maak gebruik van de nacht

Maak gebruik van de onbewuste informatie uit de nacht om tot nieuwe ideeën te komen

Tip 1. Mediteer voor je gaat slapen

Onderzoek bewijst inmiddels: mensen die regelmatig mediteren onthouden hun dromen beter.
Dat is ook geen wonder: door mediteren wordt je eindeloze gedachtestroom minder en ga je met meer ontspanning in de nacht in. Er komt meer ruimte voor droombeelden.
Dus een minuut of tien of vijftien mediteren voor je gaat slapen helpt, niet alleen voor een betere nachtrust, maar ook om de volgende ochtend je dromen beter te onthouden.
Ook als je regelmatig op een ander moment van de dag mediteert, zal je je dromen makkelijker kunnen herinneren.

Tip 2. Geef jezelf een vraag of suggestie mee als je gaat slapen

Stel je onderbewust een vraag voordat je gaat slapen. Je geeft je onbewuste als het ware de opdracht je droom voor je vast te houden of een antwoord te vinden op iets dat je puzzelt.
Hoe je dat doet?
Ontspan je lekker als je eenmaal in bed ligt. Dan maak je een zin waarin je jezelf opdraagt.
Dat kan zijn: ik wil mijn droom te herinneren. Of Hoe kan ik… (probleem). Zoek een zin uit die je aanspreekt.
Deze zin blijf je nu zachtjes voor jezelf herhalen. Of je herhaalt de zin steeds in gedachten. Het beste is dat je met dit zinnetje op je lippen in slaap valt.
Laat het los en droom zacht.

Tip 3. Leg een boekje naast je bed

Gebruik maken van de state tussen waken en slapen:
‘s Ochtends als je wakker wordt.
Het eerste wat je nog net in je onbewuste dacht direct opschrijven of inspreken.
Soms zitten daar ook hele nieuwe ideeën in. Schrijf steekwoorden op en vertrouw er op dat als je er later voor gaat zitten ze duidelijk zullen worden.

Tip 4. Schrijf je dromen op of spreek ze in

Dromen staan bol van beelden en metaforen die haken aan zaken waar je in het dagelijks leven mee bezig bent. Hoe meer je opschrijft hoe meer je je gaat herinneren, ook al lijkt het in het begin niet de moeite waard.
Als je dit goed doet dan kun je een ‘droomscript’ schrijven. Je bepaalt dan zelf waarover je gaat dromen.  (In tegenstelling tot lucide dromen heb je tijdens de droom zelf weinig of geen controle.))

Tip 5. Doe elke ochtend een ‘brain and belly dump’

Heel goed om daar je werkdag mee te starten (dus na je meditatie).
5 minuten lang je pen niet van het papier halen.
Je hoeft het niet na te lezen en veelal is het onzin.
De zinnen die eruit springen kun je wel direct onderstrepen. Vaak weet je direct dat je daar nog iets mee wil.

Dromen
Een mens droomt gedurende zijn leven bij benadering zes jaar lang, wat overeenkomt met ongeveer twee uur per nacht. De meeste dromen duren 5 tot 20 minuten. Het is nog onbekend waar dromen in de hersenen ontstaan en er zijn verschillende hypothesen welke functies dromen hebben voor het lichaam of de geest.
Zo is gebleken dat men vaak droomt over dingen die men overdag heeft meegemaakt. Dit wordt de dagrest genoemd. Dromen zouden helpen de gebeurtenissen te verwerken.
In een droom zou men ook nieuwe ideeën kunnen opdoen omdat de hersenen ‘s nachts totaal anders denken dan overdag, onlogisch en associatief. Ze brengen oude zaken met nieuwe in verband met elkaar op een manier die bij wakkere toestand niet bedacht zou worden. Dromen kunnen ook voortkomen uit diepe verlangens.
Bron wikipedia

Simpele tips om creatief en innovatief te blijven in de drukte gedurende de dag

Tip 1. Maak je bewustzijn breder

Tijdens een gesprek of activiteit komen we snel in een hyperfocus, waarin vooral onze linkerhersenhelft geactiveerd wordt. Innovatie vraagt verbinding met verschillende delen in de hersenen. Uitzoomen helpt daarbij.  Leer tijdens je activiteit (uitvoering van iets of gesprek met ander(en) zowel in- als uitgezoomd te zijn.  Dit kan door je tegelijk bewust te zijn van het object, de taak of persoon van dat moment, als van jezelf, als van de ruime omgeving daarom heen. Je bewustzijn breder maken zorgt ervoor dat je meer open staat voor indrukken en je creatieve intuïtie wakker blijft.

We hebben een paar (meditatie)oefeningen voor je gemaakt om jezelf hierin simpel en effectief te trainen.

Tip 2. Neem op tijd pauze en stap letterlijk uit de hectiek

Het is een cliché, maar iedereen vergeet het op drukke dagen.
Drukte leidt tot hyperfocus en dat is het tegenovergestelde van creativiteit. Voel wanneer je vermoeid raakt, je hoofd vol zit. Zorg op tijd voor afleiding. Neiging is meegaan in de gedachte. Je moet dan juist het tegenovergestelde doen en dat voelt vaak tegennatuurlijk.
Vijf minuten uit het raam kijken, een kort blokje om, even op en neer springen of rekken en strekken, een marker rechtop in je handpalm laten balanceren, de planten water geven, een 2 minuten ademmeditatie; allerlei manieren om bewust uit het hoofd te komen en je focus te verplaatsen naar je lichaam en de omgeving.

Tip 3. Lummel wat vaker!

Verschillende dingen door elkaar doen, minder gestructureerd werken, creëert ruimte voor creativiteit.
Zorg voor minimaal een dagdeel per week waarin je agenda niet bepaald wordt door afspraken en to do lijstjes afvinken.
Succesvolle leiders claimen een dag(deel) per week waarin hun agenda leeg is en ze niet gestoord worden. Durf die tijd anders te benutten om creativiteit ruimte te geven. Denk aan een goed gesprek met iemand uit een totaal andere branche, een wandeling in de natuur, waarin je een vraagstuk meeneemt en weer los durft te laten.

Tip 4. Doe lijfgerichte en creatieve dingen

Lijfgerichte en creatieve dingen versterken je creatieve intuïtie.
Bijvoorbeeld:
Denk eens aan iets waar je echt last van hebt. Zet stevige discomuziek aan en dans. Kijk wat er gebeurt. Heb je de neiging te blijven denken?
Je stress wordt minder, er is weer meer positieve energie, de ruimte voor creatieve oplossingen is weer vrij.

Creatieve werkvormen voor jou en je team

Tip 1. Werk met beelden, metaforen, geluiden

Er gaat altijd iets verloren als je het in gewone woorden wil vangen. Vind andere vormen om iets uit te drukken om ook onbewuste informatie zichtbaar/voelbaar te maken voor jezelf en anderen. Gebruik beeldmateriaal, kies voorwerpen, bedenk metaforen voor een vraagstuk, waarden die je uitdrukking wil geven of de gewenste toekomst ten aanzien van een specifieke vraag of thema die je vorm wil geven en werk die uit. Maak gebruik van symbolen en tekeningen. Dit geldt zowel voor eigen visie- en strategievragen als voor het samen behandelen van vraagstukken in een team.

Tip 2. Visualiseer de gewenste toekomst

Alles wat we kunnen bedenken is in potentie al aanwezig. Vaak weten we eigenlijk nog niet precies wat we ons wensen, en als we het weten, blokkeren we onszelf door ons suf te piekeren over hoe daar dan te komen. Dit stagneert het creatieve proces van mogelijkheden herkennen.
Stel je voor hoe de situatie voor jou of je team of denktank/projectgroep anders is als de vraag is opgelost.
In een groep kan dit simpel door de vraag te stellen: “Stel, we stappen nu in een black box. Zodra we eruit stappen is de situatie waar we ons nu over buigen helemaal opgelost. We zijn in de meest gewenste toekomst beland. Waaraan zou jij dat met name merken?” Nodig mensen nadrukkelijk uit om in de huidige tijd te spreken alsof dit al gerealiseerd is. Vraag goed door en vat samen. Vraag ook waaraan belangrijke anderen merken dat we in de gewenste toekomst zijn beland. Wat merken zij? Vraag door wat belangrijk is geweest om tot dit succes te komen.
Het gaat er nadrukkelijk om dat alles benoemd mag worden, zonder discussie. Op deze manier kunnen er verschillende visies over de gewenste toekomst aan het licht komen. Door ze niet te bediscussiëren, kun je later makkelijker de gemeenschappelijke kern ervan naar boven halen. Het mensen laten benoemen wat tot dit succes geleid heeft, maakt belangrijke hulpbronnen bewust, die straks helpen om hier daadwerkelijk naar toe te bewegen.
Je kunt er ook voor kiezen om de gewenste toekomst ten aanzien van het vraagstuk eerst ongecensureerd op te schrijven en alle betrokkenen uit te nodigen hetzelfde te doen. Hiermee krijgt eerst iedereen de ruimte zijn eigen perspectief bewust te maken. Deel jullie gewenste toekomst op bovengenoemde wijze.

Tip 3. Stap in de gewenste toekomst (door middel van een opstelling)

Je kunt de gewenste toekomst ook opstellen. Je legt dan een vel op de grond voor ‘de gewenste toekomst’ en gebruikt aparte gekleurde vellen voor elementen of personen die hiermee hierbij betrokken zijn.
Bijvoorbeeld: gewenste toekomst, financiën, klanten, interne organisatie, perspectief duurzaamheid.
Individueel: Geef deze elementen intuïtief een plek in de ruimte ten opzichte van de gewenste toekomst. Verken wat er voor hen anders is in deze positie in de gewenste toekomst door een voor een op die elementen te gaan staan en te kijken wat er bij je opkomt.
Deze manier is ook toe te passen met een groep/team, dat daarvoor open staat. Zeker als vervolg op de vorige tip.
Laat eerst iemand de gewenste toekomst representeren vanuit een plek in de ruimte. Nodig anderen een voor een uit een element te representeren en intuïtief hun positie ten opzichte van de gewenste toekomst te bepalen. Nodig ze uit hun hoofd er buiten te laten en te zeggen wat er vanuit deze plek bij je ze opkomt. Vragen die daarbij helpen: wat ervaar je in deze positie, waar wordt je blik /aandacht naar toegetrokken? Wie heb je in het vizier, wie niet en hoe is dat?  Sta je hier goed? Na een verkenning per element kun je mensen uitnodigen om te bewegen, als ze daartoe de behoefte voelen en vanuit de nieuwe opstelling opnieuw vragen wat de elementen nu ervaren.
Je kunt een dergelijke oefening ook laten faciliteren door een externe deskundige op het gebied van organisatieopstellingen.

Kernzaken heeft tevens een Masterclass ontwikkeld Vernieuwen met creatiekracht, waarin we je team kunnen begeleiden om toekomststrategieën uit te werken vanuit creatieve intuïtie.