Creatieve intuïtie praktisch maken

Creatieve intuïtie praktisch maken  

We weten dat ons onderbewuste 11 miljoen bits per seconde verwerkt. Wat kunnen we daarmee om onze creatieve intuïtie te versterken, zodat jij innovatief blijft en je organisatie daarin mee kan nemen?

Vijf intuïtieve kanalen

Creatieve intuïtie gaat deels over de informatie die onbewust binnenkomt direct bewust maken en deels het intuïtieve onbewuste proces de ruimte geven.
Leren verstillen, oordeel uitstellen en lichaamsbewustzijn versterken zijn de belangrijkste ontwikkel-punten om je intuïtie te versterken.

Intuïtieve inzichten komen binnen via de vijf zintuiglijke kanalen. Je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft iets, als innerlijke gewaarwording zonder meetbare externe aanleiding. Die resulteert vaak in een helder weten. Vaak zonder dat je je bewust bent van de zintuiglijke ingevingen die eraan vooraf zijn gegaan. Nog even op een rijtje:

Helder zien
Dit dient zich aan in de vorm van een innerlijk beeld of hele films die zich afspelen. Je kunt ook iets waarnemen in de ruimte (licht, kleur) dat een ander niet ziet. Ook kan je blik naar iets toegetrokken worden in de ruimte, dat informatie verschaft.

Helder horen
Het kan zijn dat je een zin of woord hoort, je een stem hoort, of dat er ineens een liedje of ander geluid bij je opkomt. Dit kanaal is makkelijk te verwarren met je denken omdat de kanalen dicht bij elkaar zit. Je herkent het intuïtieve aan de snelheid en ‘lichtheid’ waarmee de ingeving komt.

Helder voelen
De intuïtie komt binnen via een gevoel. Een fysieke sensatie, ergens drukt iets of wordt juist ruim. (Denk aan alle gezegden die de koppeling maken tussen een gevoel en de betekenis). Ook een gevoel van kippenvel, een rilling of tinteling horen hierbij.
Deze ervaring kun je verwarren met emoties (angsten en verlangens) of pijn. De intuïtieve indrukken zijn doorgaans subtieler en voelen lichter en helderder aan.

Helder ruiken
Je ruikt ‘opeens’ een geur (denk aan koffie, schoonmaakmiddel, bepaald eten) die op dat moment niet fysiek aanwezig is.

Helder proeven
Je krijgt ineens een smaak in je mond terwijl je niets in je mond hebt.

Helder weten
Dit is vaak de ‘conclusie’ van een of meerdere zintuiglijke intuïtieve ingevingen (die je doorgaans niet bewust beleefde). De gedachte komt als een flits binnen. Ineens is daar dat inzicht, je weet de volgende stap. Of je denkt sterk aan iemand (en als je diegene dan ook contact, blijkt dit precies op het goede moment te zijn).

Ook hier geldt dat de inzichten makkelijk te verwarren zijn met gedachten. Een denkproces gaat echter trager en verloopt stroever. Intuïtie is te herkennen aan de snelheid en lichtheid en het gevoel van fysieke rust dat het weten direct geeft vaak totdat je het gaat beredeneren).

De poortwachter een dutje laten doen

De kunst is om die waarnemingen uit het onderbewustzijn toegang te geven tot het bewustzijn.

Freud heeft hiervoor het beeld van de twee kamers en de portier gebruikt.
In een kleine kamer, de receptie, zetelt het bewustzijn. In een grote, waar voortdurend nieuwe ideeën ontstaan, zit het onbewuste. Tussen beide kamers staat een portier op wacht die de impulsen van het onbewuste onderzoekt en waar nodig terugstuurt.  
Nieuwe ideeën, creatieve scheppingen zijn geen scheppingen van het bewuste verstand, want daarvoor is het verstand veel te beperkt.  Het is ook niet de taak van het bewuste verstand om al te creatief te zijn, integendeel, zijn taak is om voor orde te zorgen, en daarbij behoort ook het onderdrukken van de chaos van het onbewuste.  Het bewuste werkt als een soort spamfilter. Maar soms is de filter in het hoofd wat poreuzer. De portier van Freud doet een dutje.
Dat is bijvoorbeeld net voor het inslapen het geval, of in een droom.  
Om open te staan voor nieuwe dingen, creatief te zijn, komt het er vooral op aan het filter in het hoofd iets te verzwakken. Dit nu lijkt creatieve mensen te lukken. De mensen die op klaarlichte dag dromen, leren dingen kennen die anderen, die alleen ’s nachts dromen, zullen ontgaan. Het lijkt erop dat creatieve mensen permanent openstaan voor prikkels uit hun omgeving, zelfs voor vermeend irrelevante.  Zij kunnen deze informatiestroom voor zichzelf bruikbaar maken. In zijn efficiëntie ligt de kracht van het verstand, en tegelijk ook zijn zwakte. Dat is de reden waarom creativiteit vaak geen kans krijgt. Creatief zijn betekent dat men afziet van de efficiënte weg van het bewuste verstand en diens neiging om op snelle oplossingen in te gaan, terugdringt.
Het betekent echter ook het omgekeerde, namelijk met de openheid van het onbewuste tot iets doordringen zonder dit meteen te willen oplossen.

Iets nieuws, iets creatiefs heeft daarom de beste kans als je je niet alleen voor het doel of voor een eindresultaat interesseert, maar de ‘fout’ maakt dat je verliefd wordt op het proces dat tot het doel leidt. Creatieve mensen houden zich gewoon intensief met een zaak bezig, dag na dag na dag, zonder deze zaak voortdurend iets concreets, iets bepaalds te willen afdwingen. Ze houden van wat ze doen, en dat opent automatisch de ruimte voor het onverwachte.
Als je ongeordend bezig bent, tap je meer in op je onderbewuste, ben je minder kritisch en komen er allemaal ideeën.

Bron:  Hoe de buik het hoofd helpt denken  – De intelligentie van het onbewuste en de kracht van de intuïtie, Bas Kast, 2008