Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

Zie je geen cursusinhoud staan? Log dan eerst in via Mijn account.

Webinar Talenten en Waarden

Je eigen en andermans talenten gericht inzetten

 Dit webinar is een verdieping op je eigen ‘koe- en dolfijnkracht’ en het webinar over expert-intuïtie.


Iedereen heeft zijn eigen specifieke talenten en valkuilen. Hoe beter je die van jezelf in kaart hebt, hoe gerichter je weet wat je om je heen nodig hebt om samen een resultaat te bereiken.

Als je kijkt naar jouw leiderschapsuitdaging vanuit je doelen voor deze leergang, welke krachten/kwaliteiten heb je dan om je heen nodig om daarin samen succesvol te zijn?

Tijdens dit interactieve webinar duiken we nog wat dieper in jouw ACT-profiel en staan we stil bij:

  • Hoe zet je je talenten in, in overeenstemming met je eigen waarden?
  • Wat kan je lenen en leren van anderen?
  • Vraag jij om hulp? Hoe?

Voorbereiding: Welke waarden zijn voor jou belangrijk?

De waardenoefening helpt je bij het achterhalen van en betekenis geven aan je eigen waarden. Waarden bepalen bewust en onbewust ons handelen. Persoonlijke waarden zijn innerlijke waarden die zijn ontwikkeld door de gebeurtenissen en ervaringen in ons leven. Waarden zijn algemene criteria of principes die een houvast bieden bij:

  • Het nemen van beslissingen
  • Het vaststellen van doelen
  • Het ondernemen van acties

De oefening, het Personal Values Assessment van Barrett, vind je in de link die je via de mail van Sanne krijgt.

Succes!

Uploaden hoeft niet
Zorg dat je de oefening tijdig doet, zodat je even tijd hebt om de uitslag tot je te nemen. Je hoeft hem niet up te loaden, het gaat erom dat je je eigen bewustzijn hierop vergroot.


We houden het webinar via Teams. Per mail ontvang je kort van tevoren de uitnodiging met de link naar deze specifieke meeting. We nemen het webinar op, zodat je naderhand alles wat er besproken is nog eens rustig na kunt kijken.

In het hoofdstuk bij deze module vind je alle verdere informatie en een oefening.

Hartelijke groet, Jolien Slavenburg

Categorieën: deelnemer