Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

Zie je geen cursusinhoud staan? Log dan eerst in via Mijn account.

Wat is intuïtie?

Wat is intuïtie? En hoe maak je er gebruik van?
Intuïtie heeft iedereen. Het woord intuïtie heeft haar oorsprong in het Latijn waarbij ‘tuire’ de betekenis heeft van weten, zien, schouwen. Het woordje ‘In’ heeft de betekenis van inwendig, innerlijk. Intuïtie is dus in de letterlijke betekenis een innerlijk weten of innerlijk schouwen. Het is de eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken. Intuïtie wordt in de psychologie ook wel omschreven als impliciete ingevingen, als gevolg van bepaalde gedachtengangen en waarnemingen. Dit in tegenstelling tot het bewuste of expliciete kennen en waarnemen. Intuïtieve ingevingen helpen je om in complexe situaties een beslissing te nemen. Je spreekt een breder weten aan dat in mindere mate een beroep doet op de beperkte capaciteit van onze hersenen.

In het latijn betekent intuïtie letterlijk ‘innerlijk zien’.

Intuïtieve ingevingen hoeven echter niet altijd tot de juiste beslissingen te leiden. Onze intuïtie is vaak versluierd door aannames, emoties, normen, behoefte aan zelfbehoud en erkenning. Vaak verwarren we intuïtieve ingevingen ook met impulsen, gedachten en emoties.

Je intuïtie gericht gebruiken
Wat is nodig om deze bron van weten zuiver in te leren zetten?

  • Verstilling
    Innerlijke rust is nodig om de stille stem van je intuïtie te leren herkennen en de signalen te kunnen herkennen.
  • Afpellen van de lagen voor je intuïtie
    Leer het verschil kennen tussen ingevingen die voortkomen uit intuïtieve wijsheid en ingevingen die voortkomen uit ons ego. Ingevingen die gevoed worden door ego komen voort uit angst, verlangen, vooroordelen, behoefte aan erkenning, bezit, zelfbehoud etc.
  • Verbinden met de ‘wij-intentie’
    Leer je intuïtieve wijsheid in dienst te stellen van een groter belang. Door jezelf steeds de vraag te stellen wat de situatie dient – met oog voor de ander en het grotere geheel, waar jij automatisch onderdeel van bent –, zet je je intuïtie zuiver en duurzaam in.

Richtlijnen en oefeningen
In deze module geven we je de eerste richtlijnen en oefeningen mee om met deze drie aspecten aan de slag te gaan. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van intuïtie in het nemen van besluiten. Want het is slim om naast je analytische vaardigheden bewust je intuïtie in te zetten om tot optimale beslissingen te komen.
Je onbewuste ‘weet’ vaak al eerder dan het bewuste denken wat het juiste is om te doen.

De overschatting van het bewuste denken kost geld, groei en daadkracht

Jolien Slavenburg

Lees hier verder over het nemen van beslissingen.Categorieën: deelnemer