Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

Zie je geen cursusinhoud staan? Log dan eerst in via Mijn account.

Verborgen dynamieken, antwoorden vanuit de onderstroom

Dankbaar kijk ik terug op de tweedaagse Masterclass die we met elkaar betekenis hebben gegeven.

Actie geeft reactie, iedere keuze heeft een gevolg, dat is een universele wetmatigheid. Soms pakken je beslissingen anders uit dan je gewenst had. Simpelweg omdat er te veel aspecten meewegen die je niet kunt waarnemen. Intuïtie kun je inzetten om hier zicht op te krijgen

Tijdens deze tweedaagse hebben we die onzichtbare aspecten inzichtelijk gemaakt. Want natuurlijk hebben die invloed op de dynamiek in het besluitvormingsproces. Dit helpt je om tot wijze acties te komen; dienend aan het grote geheel én waar je persoonlijk achter kunt staan.

We hebben gewerkt met organisatie-en familieopstellingen. Daarmee hebben we de verborgen dynamiek van je team of organisatie zichtbaar gemaakt, maar ook hoe patronen en jouw rol in jouw gezin van herkomst, doorwerken in het hier en nu. Die doorgegeven familiepatronen kunnen zich herhalen in de rol die je kiest in je werk.

Soms wordt in een opstelling vooral duidelijk wat jij te doen hebt in een systeem dat uit balans is, om zelf je werk te kunnen doen en je te blijven ontwikkelen. Je kunt dan bewust een andere rol kiezen dan als “redder van het systeem”, waardoor je vrijheid terugkrijgt. Tijdens andere opstellingen wordt de natuurlijke ordening teruggevonden in een systeem, dat wat aan pijn verborgen was, mag er nu zijn als onderdeel van het geheel en wordt ‘genomen’ door de personen bij wie het behoort. Dit heeft een helende werking, niet alleen voor jou als inbrenger, maar voor het hele systeem.

Reflectie
Tijdens de dagen heb je op verschillende manieren systemische ervaringen en inzichten opgedaan. Tijdens de meditaties, door het opstellen van je eigen familielijn, door de opstelling door de groep vanuit jouw vraag, door representant te zijn in de opstelling van een ander (je staat vaak niet toevalling voor een bepaalde persoon/energie/ thema opgesteld) en door wat we tussentijds gedeeld hebben. Al die ervaringen zullen, veelal onbewust, doorwerken.  Ik wil je vragen voorafgaand aan onze follow up sessie een moment te nemen om de film nog eens terug te spelen en stil te staan bij waar je nu staat. Wat was je startvraag, wat waren de belangrijkste inzichten uit deze dagen? Hoe is het nu? Wat is er in beweging gekomen of juist rustiger geworden?

Schrijf van een reflectieverslagje, zodat je je inzichten verankert. Je kunt het verslag rechtstreeks naar mij mailen, dan stuur ik deze, indien je daar toestemming voor geeft, ook door aan de anderen. Dat zal onze follow-up bijeenkomst nog veel rijker maken. Fijn als je uiterlijk 31 oktober kunt mailen.

2 november hebben we om 20.00 uur de online follow-up van het programma. Je krijgt daarvoor een invite via Teams.

In de hoofdstukken bij deze leeromgeving vind je verder waardevolle informatie over het werken met opstellingen, dat je meer inzicht verschaft in de onderliggende principes.

Warme groet,
Jolien

Categorieën: deelnemer