Bewustzijns-training

De Bewustzijnstraining van de leergang Intuïtief Meesterschap

In deze module ontwikkel je je bewustzijn middels 14 compacte lessen en bijbehorende mindfulness oefeningen. Je gaat oefenen met het gericht toepassen van je intuïtie en je krijgt inzicht in hoe je verschillende vormen van intuïtie in kunt zetten. Ook leer je hoe je dit bij medewerkers kunt stimuleren. Je ontvangt de lessen op gezette tijden en ik nodig je uit om de lessen en meditaties waar mogelijk op te nemen in je dagelijkse routine.

Hoe werkt intuïtie?
We krijgen continu intuïtieve signalen door. Deze signalen geven bruikbare informatie bij het aanvoelen van situaties en het nemen van besluiten op allerlei gebied. Intuïtie communiceert via dezelfde zintuigen als onze dagelijkse waarneming (in de vorm van beeld, geluid, gevoel en soms zelfs een via een smaak of geur). Je zou kunnen zeggen dat het informatieverschaffing via onze interne zintuigen is. Als het bijvoorbeeld gaat om je visuele waarneming zie je iets niet letterlijk, maar komt er ineens een beeld bij je op. Soms ‘weet’ je iets ineens. Daar zijn altijd zintuiglijke signalen aan vooraf gegaan. Niet verwonderlijk als je beseft dat ons onbewuste denken 200.000 keer zo snel is als ons bewuste denken.

Waarom werken we zo weinig met deze informatie?

  • meestal herkennen we de signalen niet eens (omdat we zo druk zijn in ons hoofd);
  • als we signalen herkennen, negeren we dit meestal (doen ze af als irrelevante bedenksels of toeval);
  • het is lastig intuïtie te onderscheiden van ruis in de vorm van emotie, ratio en instinctieve neigingen. Het eerste gaat over ‘zuiver weten’, het tweede over impulsen die opkomen vanuit overlevingsstrategieën.

In 13 audio lessen doorbreek je deze valkuilen en leer je gerichter gebruik te maken van je intuïtie. Je leert rust en ruimte te creëren om de stem van je intuïtie te herkennen en je onderzoekt de ruis (de schillen voor je intuïtie: link maken van model) die jou weerhouden van handelen vanuit je kern en intuïtie.

Listen to the whisper
Zoals Spielberg mooi verwoordt, is de stem van je intuïtie vaak een fluistering. Je intuïtie kunnen herkennen en op de juiste manier inzetten, vraagt kalmte van geest.
Wijze leiders maken actief gebruik van vormen van mindfulness om deze kalmte in zichzelf te versterken.
In deze module leer je met simpele mindfulness/meditatie oefeningen om die kalmte in jezelf te versterken.
De ervaring leert dat deelnemers die deze module consequent volgen, de grootste sprongen maken in het bereiken van hun doelen.