Low and high performance leadership

Low and high performance leadership

Dagelijks worden we geconfronteerd met situaties die van ons vragen adequaat te handelen. De meeste situaties ‘haken’ aan eerder beleefde situaties en roepen van daaruit een reactie op vanuit ruis. Als we in deze ruis of rookgordijnen blijven hangen reageren we vanuit automatismen in plaats van intuïtie.

We reageren vanuit:

  • aannames en oordelen (assumptions)
  • emoties (emotions)
  • patronen (patterns)
  • behoefte aan erkenning en status (acknowledgement and status)
  • normen en scripts (standards and scripts).

Als je in deze rookgordijnen blijft hangen, kom je niet tot handelen vanuit rust, overzicht en visie. Hierdoor ontstaat low performance leadership.


High performance leadership

Op het moment dat we in een situatie, door de ruis en rookgordijnen heen, contact maken met onze intuïtie, gebeurt er iets anders. Vanuit deze plek kunnen we ons verbinden met:

  • onszelf en ons eigen kompas.
  • datgene wat deze situatie van ons vraagt (we zijn daarmee dienstbaar aan datgene waar we ons aan verbonden hebben).
  • de omgeving (die mensen die direct of indirect betrokken zijn bij deze situatie).
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 3.-high-performance-nieuw-NL-DEF2-1024x584.jpg

Het gaat hier niet over het analytische proces van alles willen pakken en verklaren. Het gaat hier over je verbinden met een dieper weten.

Het ene moment kun je vanuit deze inzichten direct reageren op de situatie vanuit helderheid en congruentie. Een ander moment wil je je inzichten nog even laten sudderen, alvorens tot actie over te gaan. Een derde keer gebruik je de communicatie met anderen om je ingevingen te toetsen en te verbreden en verdiepen of maak je direct een verbinding met je ratio, door je ingevingen te toetsen aan feitelijke gegevens. Er is niet één weg.

Wel leidt het – door de ruis heen –  verbinding maken met je intuïtie tot congruent handelen voorbij je eigen primaire ego-reactie. Dit leidt tot high performance leadership. Dat trainen we in onze leergangen.