Kernzaken filosofie

Kernzaken filosofie

Als mens en leidinggevende wordt er voortdurend van je gevraagd om in wijsheid de juiste keuzes te maken. Dat is verre van gemakkelijk. Onze keuzes worden continu vertroebeld door interne ruis. Dit leidt ertoe dat we reageren op situaties vanuit automatismen. We laten ons drijven door niet getoetste aannames en oordelen en laten onze (onbewuste) emoties een rol laten spelen in de beslissingen die we nemen. Met name onder druk handelen we vervolgens vanuit niet behulpzame oude patronen (actie-reactie).

Veel van dit handelen wordt ingegeven door onze existentiële behoefte erkenning te krijgen. Ook onze dieperliggende normen hoe de situatie, de ander en jijzelf zouden moeten zijn, zetten ons klem, omdat we hiermee ingaan tegen wat zich feitelijk aandient.

In stresssituaties vallen we ook nog terug op onze instinctieve overlevingsmechanismen. We gaan dan vechten (overtuigen, bewijzen, aanvallen), vluchten (vermijden van lastige situaties) of we bevriezen (verstarren en weten even niet weten hoe te handelen).

Doel van Intuïtief Leiderschap is dat je steeds sneller herkent en erkent wat er aan ruis speelt en dat je door die lagen heen verbinding maakt met je intuïtie.

Hoe sterker je in verbinding bent met je intuïtie, hoe makkelijker het wordt om vanuit wijsheid besluiten te nemen en van daaruit te handelen.

In het volgende hoofdstuk geven we een voorbeeld hoe dat proces in zijn werk kan gaan.