Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This module is currently closed

Zie je geen cursusinhoud staan? Log dan eerst in via Mijn account.

Welkom bij de Bewustzijnstraining (kern)

In deze module ontwikkel je je bewustzijn middels 6 lessen en bijbehorende mindfulness oefeningen. Je gaat oefenen met het gericht toepassen van je intuïtie en je krijgt inzicht in hoe je verschillende vormen van intuïtie in kunt zetten. Je ontvangt de lessen op gezette tijden en ik nodig je uit om de lessen en meditaties op te nemen in je dagelijkse routine.

Doel
Deze module heeft als doel je intuïtie te versterken en meer rust en overzicht te creëren in je denken en handelen. Op deze manier kun jij makkelijker je eigen wijsheid aanboren in je leiderschap. Dit zorgt ervoor dat je beter in staat bent de besluiten te nemen die jou, de ander en het grotere geheel dienen. Het geeft je de daadkracht te handelen vanuit wat je weet dat klopt. De basis van natuurlijk leiderschap is gedegen zelfkennis. Hoe beter je beseft wanneer je je onbewust laat leiden door emoties, die ingegeven zijn door je behoefte aan erkenning en aanzien en hier doorheen kunt breken, hoe effectiever je zult zijn in je besluitvorming en handelen. De lessen in deze module zullen je helpen je zelfkennis te vergroten en je intuïtie aan te scherpen.

Overzicht
In deze bijlage vind je een overzicht van de belangrijkste zaken uit de bewustzijnstraining. Zodat je gemakkelijk kunt terugvinden waar je nog aandacht aan wilt besteden.

Overzicht-bewustzijnstraining kern versie

Hoe werkt intuïtie?
We krijgen continu intuïtieve signalen door. Deze signalen geven bruikbare informatie bij het aanvoelen van situaties en het nemen van besluiten op allerlei gebied. Intuïtie communiceert via dezelfde zintuigen als onze dagelijkse waarneming (in de vorm van beeld, geluid, gevoel en soms zelfs een via een smaak of geur). Je zou kunnen zeggen dat het informatieverschaffing via onze interne zintuigen is. Als het bijvoorbeeld gaat om je visuele waarneming zie je iets niet letterlijk, maar komt er ineens een beeld bij je op. Soms ‘weet’ je iets ineens. Daar zijn altijd zintuiglijke signalen aan vooraf gegaan. Niet verwonderlijk als je beseft dat ons onbewuste denken 200.000 keer zo snel is als ons bewuste denken.

Waarom werken we zo weinig met deze informatie?

  • meestal herkennen we de signalen niet eens (omdat we zo druk zijn in ons hoofd);
  • als we signalen herkennen, negeren we dit meestal (doen ze af als irrelevante bedenksels of toeval);
  • het is lastig intuïtie te onderscheiden van ruis in de vorm van emotie, ratio en instinctieve neigingen. Het eerste gaat over ‘zuiver weten’, het tweede over impulsen die opkomen vanuit overlevingsstrategieën.

In deze audio lessen doorbreek je deze valkuilen en leer je gerichter gebruik te maken van je intuïtie. Je leert rust en ruimte te creëren om de stem van je intuïtie te herkennen en je onderzoekt de ruis (de schillen voor je intuïtie) die jou weerhouden van handelen vanuit je kern.

Listen to the whisper
Zoals Spielberg mooi verwoordt, is de stem van je intuïtie vaak een fluistering. Je intuïtie kunnen herkennen en op de juiste manier inzetten, vraagt kalmte van geest.
Wijze leiders maken actief gebruik van vormen van mindfulness om deze kalmte in zichzelf te versterken.
In deze module leer je met simpele mindfulness/meditatie oefeningen om die kalmte in jezelf te versterken.
De ervaring leert dat deelnemers die deze module consequent volgen, de grootste sprongen maken in het bereiken van hun doelen.

Cyclus van leren
Je krijgt vanaf nu tweewekelijks een les met een oefening. Aan het eind van de serie kun je dan weer beginnen met les 1. De lessen en oefeningen werken dan op een diepere laag dan voorheen bij je door. Zo blijf je continu stappen zetten in je eigen leerproces en ontdekkingsreis. Natuurlijk blijft de bewustzijnstraining ook beschikbaar voor je na je programma.

Hoe ziet het eruit?
Iedere les bestaat uit een audio-opname. We raden je aan die meerdere keren te beluisteren. Dat kan ook goed als je onderweg bent. Daarnaast is er een transcriptie. Die is vooral prettig om een les snel te kunnen terugvinden of later na te lezen. In de les leg ik meestal een oefening uit.

In de tweede audio, de meditatie word je begeleid in de uitvoering van die oefening.

Een ander doel van de oefeningen is het je eigen maken van een simpele vorm van mindfulness. Dit helpt je om je steeds de rust in jezelf terug te vinden en met meer helderheid te zien wat een situatie van je vraagt. In deze module krijg je oefeningen om mindfulness in je leven te integreren.

Toepassen
We vragen je om een routine in te bouwen om dagelijks met de lessen en oefeningen in deze module aan de slag te gaan. Dit zal ongeveer een kwartier tot half uur van je tijd vragen. Onze ervaring is dat de mensen die dit doen de krachtigste resultaten bereiken met de leergang intuïtief leiderschap.

Alert blijven en delen
Het aan de slag gaan met de lessen en oefeningen is mogelijk nieuw voor je. Je zult daarin nieuwe ontdekkingen doen, maar mogelijk ook tegen je zelf aanlopen. Bijvoorbeeld doordat je merkt dat het niet eenvoudig is om een ritme op te bouwen waarin deze lessen en oefeningen een onderdeel worden van je dagelijkse ritme. Wanneer je hierin vastloopt, neem contact op met onze bureaumanager en meditatietrainer Sanne Vos, via sanne@kernzaken.nl of bel haar op 06-14235536.

Veel succes en plezier!

Hartelijke groet,

Jolien Slavenburg

Categorieën: deelnemer