Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)

Action Learning

Zie je geen cursusinhoud staan? Log dan eerst in via Mijn account.

Wat is Action Learning?
Action Learning is een vorm van leiderschapstraining, bedacht door Reg Evans, waarin een groep managers met praktijkervaring, door bespreking van elkaars dagelijkse problemen, van en met elkaar leert.

Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning.

Action Learning: leren door doen
De kern van Action Learning is leren door te doen. Leeractiviteiten binnen Action Learningprogramma’s worden op geheel eigen wijze ingevuld en georganiseerd. De term Action Learning is een veelomvattende term, het is een leerfilosofie en -aanpak tegelijk, en kent de volgende drie specifieke kenmerken:

  1. Leren is gebaseerd op werkelijk bestaande, realistische taken en projecten (‘real-life cases’); dus niet zozeer de theorie maar de dagelijkse praktijk is de basis.
  2. Leren vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten.
  3. Leren en doen worden frequent afgewisseld om het leren en doen, alsook het leren leren te versterken en op een hoger niveau te brengen. Er is niet alleen aandacht voor wat er geleerd gaat worden maar vooral ook voor hoe je leert.

De belangrijkste basisvaardigheden ontwikkelen mensen al heel vroeg door te experimenteren in de dagelijkse praktijk. Action Learning gaat dan ook uit van leren in het echt. Leren door met elkaar – vallend en opstaand – de trap op te komen. Geen boekenwijsheid uitwisselen, maar praktijkervaringen.

De drie belangrijkste voordelen van Action Learning
De Action Learning-aanpak ontleent haar kracht aan de combinatie die gemaakt wordt tussen leren en handelen in de praktijk. De structuren van leren enerzijds, en werken anderzijds, worden direct aan elkaar gekoppeld. Het grote voordeel hiervan is dat leren op en dichtbij de werkplek tijd kan besparen en transferproblemen kan reduceren of zelfs kan omzeilen. Je leert datgene wat wezenlijk is voor je werk (‘lean learning’).

Het tweede voordeel is dat al doende leren niet alleen leidt tot kennis- en vaardigheidsvermeerdering, maar vooral ook tot de doorgaans noodzakelijke gedrags- en mentaliteitsverandering. Het steeds opnieuw onderzoeken in hoeverre bepaalde houding en gedragingen aan de eisen van het werk voldoen, versterkt de wil en motivatie om daadwerkelijk tot gedragsverandering te komen en biedt de gelegenheid daarmee gericht te oefenen.

Het derde voordeel van Action Learning ligt in de rol die reflectie in het leerproces speelt. Leermomenten ontstaan door frequente, individuele en gemeenschappelijke reflectie. Deze worden bevorderd door een beroep te doen op het ‘Questioning Insight’, door voortdurend vragen te stellen, meetbare doelen te formuleren, meetresultaten terug te koppelen en tot conclusies te komen, die vervolgens uitgangspunt zijn voor de verdere aanpak.

Het streven is dus om tijdens het werkproces de noodzakelijke kennis, kwaliteiten en capaciteiten te ontwikkelen.

Module Inhoud

Categorieën: deelnemer