Tip 1 – Rust en stilte

Tip 1 Rust en stilte zijn een noodzaak voor je. Alleen in de stilte kun je jezelf horen. Dus om contact te houden met je lichaam, je emoties en je intuïtie is rust en stilte van groot belang. Stilte is ook nodig om je energie weer te kunnen opladen. Bouw Read more…