#3275

Ha Manon, Nou dat klinkt als een ingrijpend en broodnodig besluit. Mooi dat we maandag de ruimte hebben om ook stil te staan bij die inzichten.
En Leen, is de reactie van Sanne bruikbaar voor je? Goed om maandag stil te staan bij wat werkt voor jullie. Hoe geef je vorm aan de bedoeling, zou je kunnen zeggen.
We gaan dan ook situaties “afpellen”. Dat kan gaan om een lastige interactie met een persoon, groep of taak. Situaties waarin je intuïtie je in de steek laat. Ik heb het gevoel dat dit mooi aansluit bij jullie proces, maar dat gaan we ontdekken. Ik kijk er naar uit weer samen stappen te zetten.